Logo
Biri travbane
Biri travbane
Biri travbane
Untitled Document

Om Honne

Honne er en meget gammel gård antagelig fra før vikingtiden. Navnet stammer fra Hønne ? kommer av horn, hjørne som peker hen på formen på åsryggen syd for gården.

Et gjennomgående trekk for gårdens historie er de stadige eierskifter. Etter 1640 er det bare 3 ganger at gården er overlatt fra far til sønn. Særlig hyppig var eierskiftene i tiden 1850 til 1920, da var det hele 12 forskjellige eiere her på Honne. Blant disse den siste direktøren på Biri glassverk, Christian de Seue .

Biri Kommune kjøpte Honne i 1920 og foretok en større utparsellering. Etter dette fikk Honne det areal gården har hatt i nyere tid, ca. 300 mål dyrket jord og 200 mål skog. Gjøvik Kommune brukte sin forkjøpsrett til Honne i 1968, dermed ble det for alltid slutt med jordbruksdrift i vanlig forstand i det mesteparten av jorda ble lagt ut til kommunalt tomtefelt.

Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) ble flyttet fra Prestebakke i Halden og til Honne i 1972, og dette var starten på Honne slik vi kjenner det i dag. Skogkurs er en landsdekkende institusjon med nesten 40 organisasjoner og bedrifter innen norsk skogbruk som medlemmer, og Honne ble opprinnelig bygget som et kurssted for medlemmenes kursvirksomhet. Skogkurs og medlemsorganisasjonene er fremdeles eiere av Honne.

Honne Hotell og Konferansesenter fremstår i dag som et av Østlandets beste og mest profesjonelle konferansesenter. Honne drives som et frittstående hotell, og er ikke medlem av noe hotellkjede. Honne er eid av Skogbrukets Konferansesenter AS, bak det igjen står de fleste skogbruksorganisasjoner i Norge.

Med en sterk historie følger gjerne sterke og varige tradisjoner, noe som gjenspeiler seg også både interiørmessig og i våre verdier. Med et personale som er svært lojale og dedikerte, stiller Honne sterkt for å danne et godt og varig samarbeid både med våre kunder og leverandører.

Honne på begynnelsen av 1970-tallet før Skogbrukets Kursintstitutt flyttet hit.

«Tårnet» på Honne på 1920-tallet
Foto: Hedmarksmuseet / digitaltmuseum.no

Untitled Document
1

Skal du ha dåp, bryllup eller konfirmasjon i 2017?

Rammen for en flott dag kan ikke bli bedre enn her på Honne. Vi har lange tradisjoner med å gjøre akkurat ditt selskap til en minnerik dag. Konfirmasjon, barnedåp, bryllup, jubileum eller andre selskapeligheter; ingen utfordring for liten, ingen for stor.

1

Skytesimulator

Vår mest unike aktivitet foregår under Auditoriet, der Biri Jeger- og Fiskerforening har bygd opp sin skytesimulator. Det skytes med laser i både hagla og rifla på de mange ulike viltmål og blinker. Spennende er det både for erfarne jegere og for helt uerfarne å se hvor skuddene sitter og hvem som treffer mest.

Honne i mai

Topp utstyrt konferanse i nydelige omgivelser

Ingenting skal mangle på en konferanse på Honne. Gode møterom med riktig belysning og god ventilasjon gir en nødvendig ramme for en vellykket konferanse. I tillegg til topp teknisk utstyr er det alltid kaffe/ te og frukt tilgjengelig for våre konferansegjester, vi mener det er viktig med påfyll av energi gjennom dagen.

Kapasitet u-bord Klasser. Kino Kvm Takhøyde
Auditoret   150 150 200 m2 4,2 m
Sal 1 30 54 90 90 2,9 m
Sal 2 30 40 50 73 2,8 m.
Sal 3 20 22 30 46 3,0 m.
Møterom 4 28 40 50 75 2,4 m.
Tårnrommet, rundt bord 10-12     25 3,0 m.
Honnehallen       200 2,4 m.

Tall oppdatert pr. 14. september 2012